Thursday, 24 April 2014

PT school - photos

Me and Olivia took some snaps before school the other day. 
Today we are going to train two different programs we have written ourselves. One for beginners and for advanced. Yay! 
Will obviously also be trained in two programs so better bring a change of clothes in case I get sweaty ;) 

Jag och Olivia tog lite kort häromdagen innan skolan. 
Idag ska vi träna två olika program som vi skrivit själva, en för nybörjare och en för avancerade. Yay! 
Ska ju givetvis också bli tränad i två program så får nog ta med mig ett ombyte utifall jag blir svettig ;)  

No comments:

Post a Comment