Monday, 27 January 2014

Monkey behaviour

When the weather is this great I love to exercise outdoors. Climbing is a great way to work your whole body and it's fun to! 
Since I don't have any safety equipment I don't go to high up so to challenge myself I move from one side to another. Trust me it's really hard! 

När vädret är såhär fint älskar jag att träna utomhus. Klättring är ett väldigt effektivt sätt att arbeta hela kroppen och det är grymt kul också!
Eftersom jag inte har någon säkerhetsutrustning klättrar jag inte allt för högt upp utan utmanar mig själv att klättra sidleds på väggen. Det är inte lätt det lovar jag!


No comments:

Post a Comment